Standardní silniční vnitrostátní a mezinárodní přeprava

Expresní silniční vnitrostátní a mezinárodní přeprava


Vytěžování vozidel i pro ostatní dopravce

Služby pro zemědělce


Disponenti přeprav se snaží o co nejefektivnější využití vozidel. K plnění zakázek přistupujeme tak, abychom získali Vaši důvěru a společně se podporovali v růstu.

Postaráme se o vyzvednutí Vašeho nákladu, jeho bezpečnou přepravu, popř. překládku, a doručení na určené místo v daném termínu. Průběžně Vás informujeme, abyste si mohli naplánovat další navazující kroky.

Uvědomujeme si důležitost profesionálního chování řidičů na místě nakládky i vykládky. Přepravovaný náklad předáváme vždy s kompletní dokumentací. Samozřejmostí je pojištění nákladu.